Cash flow

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, rachunek przepływów pieniężnych (rpp) nazywane też sprawozdaniem z przepływu środków pieniężnych, sprawozdaniem z przepływów finansowych lub z angielskiego cash flow jest sprawozdaniem pokazującym przepływ środków pieniężnych w danej firmie w ujęciu dynamicznym, czyli z uwzględnieniem jego źródeł i wykorzystania.


 • Prezes CD Projekt: Bardzo zależy nam na zatrudnianiu Polaków

  Prezes CD Projekt: Bardzo zależy nam na zatrudnianiu Polaków

  Wraz z premierą „Wiedźmina 3” CD Projekt rzuca światu dwa miecze. Stalowy – w walce o jakość swoich produkcji. Oraz srebrny – w bitwie o pieniądze większe, niż zarobiły jedynka i dwójka razem wzięte. O najbliższych planach firmy opowiada jej prezes Adam Kiciński.

  czytaj więcej

 • Firma osiąga zysk? I tak może upaść

  Firma osiąga zysk? I tak może upaść

  Osiąganie przez firmę zysków wbrew pozorom nie gwarantuje ciągłości jej działania. Dużo większe znaczenie od wyniku księgowego mają bowiem przepływy pieniężne.

  czytaj więcej

 • Parafianowicz: Prezydet Europy Angela Merkel

  Parafianowicz: Prezydet Europy Angela Merkel

  Nieważne, czy chadek Jean-Claude Juncker lewicuje. Nieważne, że szefem Parlamentu Europejskiego pozostaje socjalista. W zasadzie drugorzędne znaczenie ma to, kto zajmie stanowisko szefa tzw. unijnej dyplomacji. W paneuropejskiej układance kadrowej kluczowe jest to, kto nadaje ton grze. Tym kimś jest Angela Merkel, która na potrzeby kadrowe stworzyła w Unii szeroką koalicję socjalistów i chadeków. Sprawdzony patent na gruncie RFN.

  czytaj więcej

 • Windykator ma duży problem ze spłatą swojego długu

  Windykator ma duży problem ze spłatą swojego długu

  Prawie 114 mln zł w 2015 roku i ponad 350 mln zł rok później. To wartość obligacji, jakie firmy windykacyjne mają do spłacenia

  czytaj więcej

 • Uskrzydleni od pięciu lat

  Uskrzydleni od pięciu lat

  Rozmowa z Grzegorzem Polanieckim, prezesem zarządu Enter Air Sp. z o.o.

  czytaj więcej

 • Trend rosnący: Poprawa praktyk płatniczych w całej Europie [BADANIE EOS]

  Trend rosnący: Poprawa praktyk płatniczych w całej Europie [BADANIE EOS]

  W Europie Zachodniej tylko co piąta faktura jest regulowana po terminie lub nieściągalna. Pomimo tego utrata wierzytelności w ujęciu rocznym ciągle stanowi ryzyko dla istnienia przedsiębiorstw. Niemcy mają najwyższy wskaźnik terminowych płatności w Europie

  czytaj więcej

 • Obowiązkowy split payment to nawet 20 mld zł więcej w budżecie

  Obowiązkowy split payment to nawet 20 mld zł więcej w budżecie

  Zyski z mechanizmu podzielonej płatności są znacząco wyższe niż koszty. Skutecznie utrudnia on życie podatkowym oszustom – wynika z najnowszego raportu firmy doradczej PwC.

  czytaj więcej

 • Odwrotne obciążenie w VAT. Lekarstwo czy choroba

  Odwrotne obciążenie w VAT. Lekarstwo czy choroba

  - Odwrotne obciążenie zostało wymyślone jedynie po to, aby ktoś mógł nie tylko nic nie płacić do budżetu, ale także otrzymywać zwroty podatku. Swego czasu chciano mnie przekonać, abym uczestniczył w tej mistyfikacji. Było to tak: gdy władze zaczęły wzmożone kontrole w firmach zajmujących się obrotem złomem, pojawił się u mnie przedstawiciel pewnego koncernu z propozycją współpracy (poparcia) dla wprowadzenia stawki 0 proc. na złom. Na moją odpowiedź, że przecież nie zezwala na to prawo polskie oraz prawo wspólnotowe, odpowiedziano mi, że można to nazwać inaczej (np. odwrócony VAT), a oni Brukselę biorą na siebie i mają ze sobą wszystkich ekspertów podatkowych, a zwłaszcza tych międzynarodowych. Zdecydowanie odmówiłem udziału w tej mistyfikacji, ale być może poszli do innych - uważa prof. Witold Modzelewski.

  czytaj więcej

 • Cash flow a zmiany stanu środków trwałych

  Cash flow a zmiany stanu środków trwałych

  W 2015 r. nabyliśmy środki trwałe i wartości niematerialne i prawne. Za 2015 r. po raz pierwszy będziemy sporządzali rachunek przepływów pieniężnych. W jaki sposób należy wykazać zakup składników aktywów trwałych w rachunku przepływów pieniężnych, jeżeli nie dokonaliśmy zapłaty za wszystkie zakupy?

  czytaj więcej

 • Sposób prezentacji w cash flow zależy od rodzaju kredytu

  Sposób prezentacji w cash flow zależy od rodzaju kredytu

  Jesteśmy przedsiębiorstwem produkcyjnym, które zaciągnęło kredyt bankowy na budowę hali produkcyjnej oraz kredyt w rachunku bankowym. W jakiej pozycji rachunku przepływów pieniężnych należy wykazać transakcje związane z kredytem bankowym?

  czytaj więcej

 • W cash flow otrzymane dotacje należy wykazać zgodnie z ich przeznaczeniem

  W cash flow otrzymane dotacje należy wykazać zgodnie z ich przeznaczeniem

  Otrzymaliśmy dotację unijną w związku z realizacją umowy o dofinansowanie w ramach działania „4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego na zakup środków trwałych oraz różne koszty”. Jak ująć w rachunku przepływów pieniężnych otrzymane środki, które wpłynęły na wydzielony rachunek bankowy?

  czytaj więcej

 • Dobra pogoda dla dłużników, niezła dla windykatorów

  Dobra pogoda dla dłużników, niezła dla windykatorów

  Trwa wzrost gospodarczy, spada bezrobocie, więc ludziom łatwiej regulować swoje zobowiązania. A to poprawia wyniki branży ściągającej wierzytelności. Jednocześnie jednak drożeją pakiety długów i przybywa zagranicznych firm chcących u nas zarobić. Rośnie więc konkurencja.

  czytaj więcej

 • Analitycy: Dobry nastrój na GPW powinien się utrzymać

  Analitycy: Dobry nastrój na GPW powinien się utrzymać

  Bardzo prawdopodobne jest, że także w środę na GPW utrzyma się dobry nastrój - uważa Paweł Jackowski, dyrektor departamentu zarządzania aktywami TMS Brokers. Dodał, że koniec sezonu wyników oraz lepsze wyniki banków będą wspierać rynek.

  czytaj więcej

 • Cash flow nie zawsze obowiązkowy

  Cash flow nie zawsze obowiązkowy

  Sprawozdanie finansowe to nie tylko bilans i rachunek zysków i strat. To także informacja dodatkowa, a w przypadku niektórych podmiotów także rachunek przepływów pieniężnych. Informacja dodatkowa i cash flow powinny dostarczyć informacji pozwalających lepiej przeanalizować i zinterpretować dane bilansowe czy wynikowe. Dzięki nim możliwa jest kompleksowa ocena działalności jednostki. Zmiany, które wprowadziła nowelizacja ustawy o rachunkowości z 23 lipca 2015 r., wpłynęły także na zawartość danych prezentowanych w tych dodatkowych elementach sprawozdania.

  czytaj więcej

 • GetBack chce przełożenia na połowę grudnia głosowania nad układem

  GetBack chce przełożenia na połowę grudnia głosowania nad układem

  GetBack, który otrzymał trzy oferty zakupu aktywów spółki, chce odroczenia do połowy grudnia zgromadzenia wierzycieli, które zdecydować ma o zawarciu układu, co umożliwiłoby przygotowanie umowy z inwestorem - poinformował prezes spółki Przemysław Dąbrowski.

  czytaj więcej

 • Czas na zagranicę

  Czas na zagranicę

  Nie można stać w miejscu, jeśli chce się rozwijać. Dlatego w 2017 r. zapadła decyzja o rozszerzaniu działalności na rynkach zagranicznych. Zaczęło się od otwarcia biura w Hamburgu. W planach są kolejne, m.in. w Szwecji i Czechach – mówią Bartłomiej Glinka i Marek Rostkowski, założyciele Omida Group

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników