Carphone warehouse

Carphone Warehouse Group PLC – jedna z największych (licząca 2400 oddziałów w 9 krajach) niezależnych sieci sprzedaży telefonów komórkowych w Europie.