business centre

Business Centre Club (BCC) – powstały w 1991 roku z inicjatywy Marka Goliszewskiego klub, będący organizacją indywidualnych przedsiębiorców.