budowa kanalizacji

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu budowa kanalizacji. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące budowa kanalizacji.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Za budowę kanalizacji mieszkańcy nie muszą płacić

  ... obejmujące m.in. sprawy wodociągów izaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ściekówkomunalnych. Ustalone zakwestionowaną uchwałą opłaty ... udział finansowy mieszkańców byłkonieczny, bo w przeciwnym razie kanalizacja nie zostałabywybudowana. Nakładanie obowiązków Wojewódzki Sąd Administracyjny w ... gospodarce nieruchomościami wynika, żewłaściciele nieruchomości uczestniczą w kosztach budowy urządzeńkanalizacyjnych jedynie poprzez wnoszenie na rzecz gminy ...

  czytaj więcej

 • Chcesz <strong>kanalizację</strong>? Zapłać za <strong>budowę</strong> sieci. Jak samorządy oszukują mieszkańców

  Chcesz kanalizację? Zapłać za budowę sieci. Jak samorządy oszukują mieszkańców

  ... wcześniej wskazanym terenie kanalizacja nie jest jednak ... , np. przez założenie kanalizacji. Gminy nie mają ... za przyłączenie do kanalizacji, lecz także za budowę części sieci, a ... warunki przyłączenia do kanalizacji. UOKiK stwierdził, że ... kosztów budowy urządzeń kanalizacyjnych ... wymogi, naszą gminę budowa kanalizacji będzie kosztowała 160 ... wycofują się z budowy kanalizacji, mogłyby powstać przydomowe ...

  czytaj więcej

 • Inwestor może wycofać się z części inwestycji

  ... starosty o udzielenie pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej, z wyłączeniem zakresu realizowanego ... i udzielił spółce pozwolenia na budowę, który nie obejmował wskazanego przez inwestora odcinka kanalizacji. Właściciele działki, którzy ... i udzielenie pozwolenia dla na budowę sieci kanalizacji sanitarnej inwestor poinformował organ administracyjny ... o pozwolenie na budowę w tej części ...

  czytaj więcej

 • Polska musi zbudować 100 tys. km <strong>kanalizacji</strong> do 2015 r. albo zapłaci 4 mln euro kary dziennie

  Polska musi zbudować 100 tys. km kanalizacji do 2015 r. albo zapłaci 4 mln euro kary dziennie

  ... . Od ubiegłego roku realizuje on program, który umożliwi budowę do 2015 r. 11 tys. przydomowych biologicznych oczyszczalni ... nisko oprocentowana pożyczka. Ponadto fundusz wspiera też finansowo budowę podłączeń budynków do sieci kanalizacyjnych. A łącznie na ... , rozbudowania lub zmodernizowania oczyszczalni ścieków komunalnych i systemów kanalizacji zbiorczej w aglomeracjach do 2015 r., aby ...

  czytaj więcej

 • Za podłączenie <strong>kanalizacji</strong> odpowiada samorząd, a nie jej użytkownik

  Za podłączenie kanalizacji odpowiada samorząd, a nie jej użytkownik

  ... miałby płacić przyszły użytkownik kanalizacji. Obecnie finansuje tylko rury ... zaproponowaną zmianą przyłączenie do kanalizacji wiązać się będzie z koniecznością budowy odcinków przewodów położonych ... , uzyskiwania zezwoleń na budowę pod drogami, uzyskiwania ... o przyłączenie do kanalizacji. Takie rozwiązanie również ... Czeka na głosowanie Chcesz kanalizację? Zapłać za budowę sieci. Jak samorządy oszukują ...

  czytaj więcej

 • Nowoczesne osiedla na pustyni - gminy nie nadążają z budową dróg

  ... podłączyć do systemu miejskiej kanalizacji. W warszawskim osiedlu ... nie nadążają z budową infrastruktury za rozwojem ... już działkę pod budowę szkoły, ale na ... stale na terenie budowy, sami wzięliśmy się ... przyłączenie się do kanalizacji miejskiej inwestycjom w ... lat jest przeciążony. Budowa nowego prawobrzeżnego kolektora, ... korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ...

  czytaj więcej

 • Jedna <strong>budowa</strong> domu, ale za to jedna lub dwie stawki VAT

  Jedna budowa domu, ale za to jedna lub dwie stawki VAT

  ... podatnicy pytają retorycznie – czy budowa domu jest zakończona, ... stosuje się przy budowie, remoncie, modernizacji, termomodernizacji ... -proc. stawka dotyczy budowy domu mieszkalnego i ... VAT – jako że budowa budynku jest jednym ... polegające na udrażnianiu kanalizacji sanitarnej i burzowej ... będą zlecać wykonawcom budowę domu. Może bowiem ... integralnie związanych z budową budynku należałoby stosować ...

  czytaj więcej

 • Dofinansowanie kanalizacji i segregacji odpadów

  ... zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków, w tym systemów kanalizacji sieciowej lub kanalizacji zagrodowej. Procedury związane z dofinansowaniem projektów, o których ... formie refundacji części kosztów związanych z m.in.: ● budową, przebudową, remontem budynku lub budowli, ● rozbiórką i unieszkodliwieniam ... wywozu odpadów komunalnych, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych, ● budową i wyposażeniem punktów segregacji ...

  czytaj więcej

 • <strong>Budowa</strong> sieci szybkiego internetu może przyspieszyć

  Budowa sieci szybkiego internetu może przyspieszyć

  ... Krajowych i Autostrad oraz samorządy - obowiązek budowy takich kanałów. Obecnie nie ma obowiązku ich budowy i nie powstają one przy wszystkich drogach. Do budowy sieci internetowej będzie można wykorzystywać też ... firmy telekomunikacyjne mogły wspólnie inwestować w budowę sieci. Gminy nie będą ...

  czytaj więcej

 • <strong>Budowa</strong> przydomowych oczyszczalni jest tańsza

  Budowa przydomowych oczyszczalni jest tańsza

  ... bierze się pod uwagę to, czy budowa sieci kanalizacyjnej w danym miejscu jest ... Marek Miros, burmistrz Gołdapi, zaznacza, że budowa wodociągu na niektórych terenach jest nieuzasadniona. - Przy rozproszonej zabudowie trzeba budować kanalizację na odległość nawet 20 kilometrów. To ... się Marek Miros. Dodaje, że koszty budowy przydomowej oczyszczalni zależą od ...

  czytaj więcej

 • Dofinansowanie kanalizacji i segregacji odpadów

  ... zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków, w tym systemów kanalizacji sieciowej lub kanalizacji zagrodowej. Procedury związane z dofinansowaniem projektów, o których ... formie refundacji części kosztów związanych z m.in.:● budową, przebudową, remontem budynku lub budowli,● rozbiórką i unieszkodliwieniam ... wywozu odpadów komunalnych, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych,● budową i wyposażeniem punktów segregacji ...

  czytaj więcej

 • Budowa domu zakonnego podlega 7-proc. stawce VAT

  ... objętych zadaniem inwestycyjnym pod nazwą Budowa domu zakonnego? Roboty wykonywane w ... techniczną, oświetlenie terenu, przyłącz wodociągów, kanalizację sanitarną i deszczową, przyłącz gazowy, ... . W rozpatrywanej sprawie inwestycja dotyczy budowy domu zakonnego wraz z zapleczem ... o VAT. W tej sytuacji budowa tego obiektu, wraz z ... dla remontu i budowy dróg obowiązuje stawka ...

  czytaj więcej

 • Warto skorzystać z przydomowej, małej oczyszczalni ścieków

  ... samorządy przygotowały plany budowy zbiorczej kanalizacji, przypuszczając, że skoro ... tak wielkim zakresie. Budowa kanalizacji na terenach o ... Unii Europejskiej zbiorcze kanalizacje nie są jedynym ... jest prowadzenie zbiorczej kanalizacji w obrębie całości ... mający być objęty kanalizacją należy zmniejszyć lub ... inni eksperci. – Budowa systemu kanalizacyjnego ... w miejscach, gdzie budowa systemów kanalizacji zbiorczej nie przyniosłaby ...

  czytaj więcej

 • <strong>Budowa</strong> domu się nie opłaca. Łatwiej i taniej jest kupić gotowy

  Budowa domu się nie opłaca. Łatwiej i taniej jest kupić gotowy

  ... popyt. Deweloperzy oferują je nawet o kilkaset tysięcy złotych taniej, niż kosztuje budowa podobnego domu w systemie gospodarczym. Potwierdzają to wyliczenia firmy analitycznej Sekocenbud, z których wynika, że za budowę domu w wersji oszczędniej, czyli z tańszych materiałów, trzeba dziś zapłacić ok. ...

  czytaj więcej

 • Gminy ratują budżety podatkiem od deszczówki

  Gminy ratują budżety podatkiem od deszczówki

  ... dachy do systemu kanalizacji deszczowej, nie uiszczają ... Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Wągrowcu. W ... oczyszczalni ścieków, a kanalizację trzeba czyścić, co ... opłaty złym stanem kanalizacji. – Większość miast przegrywa ... mają służyć usprawnieniu kanalizacji. Tak jest w ... – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji za te środki remontuje i eksploatuje kanalizację, buduje nowe systemy ... także odciążenie kanalizacji. Samorządowcy są ...

  czytaj więcej

 • <strong>Budowa</strong> dróg może poczekać, wynagrodzenia nauczycieli nie

  Budowa dróg może poczekać, wynagrodzenia nauczycieli nie

  ... tych pieniędzy mógłbym zmodernizować 10 km drogi – wylicza Tadeusz Chowaniak, wójt gminy Zawoja. Potwierdza, że aby wywiązać się z zadań oświatowych, radni zrezygnowali z budowy dróg, kanalizacji i remontów szkół. W tym roku po podwyżce nauczyciele w zależności od stopnia awansu zarobią średnio od 2,7 tys. zł do 5 ...

  czytaj więcej

 • Nie będzie pozwoleń na <strong>budowę</strong>, wystarczy rejestracja inwestycji

  Nie będzie pozwoleń na budowę, wystarczy rejestracja inwestycji

  ... nowe prawo budowlane. Budowa bez pozwolenia Usprawniona ... zlikwidować pozwolenia na budowę. - Chcemy zlikwidować decyzję o pozwoleniu na budowę, która jest zgodą ... mógł odmówić zarejestrowania budowy. Nie będzie on ... w przypadku rozpoczynania budowy dużych obiektów, jak ... likwidacja pozwoleń na budowę odnosiła się ... , woda, gaz czy kanalizacja. Ich budowa będzie wymagała jedynie ...

  czytaj więcej

 • Unijne pieniądze dla gminy tylko po zgłoszeniu <strong>kanalizacji</strong>

  Unijne pieniądze dla gminy tylko po zgłoszeniu kanalizacji

  Wypełnione ankiety samorządy muszą przesłać do urzędów marszałkowskich. Powinny w nich określić nakłady, jakie będą im potrzebne po 2015 r. na budowę sieci kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków czy zagospodarowanie osadu. Muszą też wskazać źródła finansowania tych przedsięwzięć – jaki będzie udział środków własnych gminy, funduszy ekologicznych (narodowego lub wojewódzkiego ...

  czytaj więcej

 • Kiedy nie trzeba mieć pozwolenia na <strong>budowę</strong>? Sprawdź jak zmieni się Prawo budowlane

  Kiedy nie trzeba mieć pozwolenia na budowę? Sprawdź jak zmieni się Prawo budowlane

  ... wymogów pozwolenia na budowę był do tej ... zawierał najważniejszego wariantu - budowy domów jednorodzinnych. Procedura wydania pozwolenia na budowę, a także inne ... osób do rozpoczęcia budowy. zdjęcie główne ... otrzymania pozwolenia na budowę od osób, które ... oczekiwania na rozpoczęcie budowy miałby ... budowlane pozwolenia na budowę nie wymaga budowa: 1.obiektów gospodarczych ...

  czytaj więcej

 • Kiedy gmina powinna pobierać podatek od deszczu

  Kiedy gmina powinna pobierać podatek od deszczu

  ... wód deszczowych do kanalizacji komunalnej. Jest on ... wprowadza je do kanalizacji deszczowej. Wprowadzanie tego rodzaju ścieków do kanalizacji deszczowej jest zazwyczaj ... wykonuje instalacje rozsączające. Kanalizacje deszczowe nawet nie ... z posesji do kanalizacji deszczowej (wody ... część nakładów na budowę kanalizacji deszczowej. Opłata może ... do podnoszenia kosztów budowy i utrzymania kanalizacji deszczowej. Wydaje się ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne