brzeg

* brzeg - zbioru (figury, bryły) w geometrii lub topologii