Brykiet

Brykiet - regularny blok sprasowanego materiału sypkiego i opcjonalnie lepiszcza.