Bon komunalny

Bon komunalny – instrument dyskontowy, jego oprocentowanie może być oparte na stawce rynku lokat międzybankowych lub rentowności bonów skarbowych.