biskupi polscy

Polscy biskupi katoliccy - kapłani katoliccy posiadający święcenia biskupie i sprawujący posługę w Polsce, tzn.