biometria

Biometria – nauka zajmująca się badaniem zmienności populacji organizmów.