Bilateralne izby handlowe

Bilateralne izby handlowe (Mixed Chambers of commerce) - izby handlowe dwustronne zajmujące się zagadnieniami handlu zagranicznego.