Bilans handlowy

Bilans handlowy - różnica między eksportem a importem danego państwa.