bilans

Bilans - zestawienie wielkości równoważących się.