bezrobocie klasyczne

Bezrobocie klasyczne (bezrobocie naturalne) − oznacza rodzaj bezrobocia pojawiający się wtedy, kiedy płaca jest utrzymywana powyżej poziomu, przy którym krzywe podaży pracy i popytu na pracę się przecinają.