Bezpieczeństwo energetyczne

Bezpieczeństwo energetyczne - stan braku zagrożenia przerwaniem dostaw paliw i energii.