Beverly Hills Video

Beverly Hills Video - jedna z największych ogólnopolskich sieci wypożyczalni wideo (obok Video World), działająca w Polsce od 1996 roku.