BenQ

BenQ firma powstała na skutek przekształceń firmy Continental Systems Inc.