bazy danych

Baza danych – kolekcja danych zapisanych zgodnie z określonymi regułami.