Bata

Batalion (nazwa skrócona baon) – jednostka organizacyjna wojska, mniejsza od pułku – ok.