Basen portowy

Basen portowy - część akwatorium portu, miejsce postoju statków.