baron

Baron – tytuł szlachecki, baronessa to kobieta nosząca tytuł barona lub żona barona.