Bark

Barka - rodzaj statku o płaskim dnie, służącego do transportu ładunków w żegludze śródlądowej.