Barings Bank

Barings Bank - najstarszy brytyjski bank inwestycyjny istniejący od 1762 do 1995 roku.