bankowy fundusz

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) - instytucja gwarantująca depozyty polskich banków.