Bankowość centralna w Polsce

Bankowość centralna w Polsce sięga 1828 roku.