bankowiec

Bankowiec - to zawód urzędniczy i biurowy związany z bankiem.