banków

Bankowość – nauka o przedsiębiorstwie bankowym i jego otoczeniu.