bank emisyjny

Banki emisyjne – są jedynymi instytucjami mającymi wyłączne prawo emitowania znaków pieniężnych (czyli ich drukowania), będących prawnym środkiem płatniczym w danym państwie.