baltic pipe

Baltic Pipe - planowany gazociąg łączący Danię i Polskę.