Bala

Bala - słowo oznacza "rotację", był to system podatkowo-redystrybucyjny, który stosowano w Sumerze za panowania trzeciej dynastii z Ur.