amerykanie

Amerykanie - to wszyscy mieszkańcy Ameryki Północnej lub Ameryki Południowej.