abonent

Abonent - według prawa telekomunikacyjnego jest to podmiot, który jest stroną umowy o świadczenie usług z dostawcą publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych - nabywcą abonamentu.